آیا اختلاف دما در طرفین فیلتر درایر در سیستم تبرید جهت تشخیص گرفتگی کافی است؟

چهارشنبه, 08 تیر 1401
540

اکثر تکنیسین‌های سیستم‌های تبرید جهت تشخیص گرفتگی فیلتر درایر در خط مایع به اختلاف دمای دو طرف فیلتر درایر توجه می‌کنند. بدین‌معنی که اگر در دو طرف فیلتر درایر اختلاف دمایی بیش‌از ۲ درجه سانتیگراد ایجاد شود، یعنی فیلتر درایر گرفته‌است و باید تعویض شود.

اما باید بدانید که این باور همیشه جوابگو نیست و ممکن است حتی در شرایطی که فیلتر درایر کاملاً گرفته‌است، اختلاف دمایی در دو طرف آن در سیستم تبرید ایجاد نشود.

این مسئله را به‌راحتی توسط نمودار فشار و انرژی (P-h) مبرد می‌توان توضیح داد. به نموداری که در انتهای این مقاله گذاشته شده دقت کنید. این نمودار فشار و انرژی مبرد   R22  است که یک سیکل تبرید روی آن نشان داده شده‌است.

برای درک بهتر، خلاصه‌ای از این نمودار را توضیح می‌دهیم:

سمت راست منحنی اشباع گاز، منطقه گاز فوق داغ است (Super-heated vapour).

سمت چپ منحنی اشباع مایع، منطقه مایع مادون سرد است (Sub-cooled liquid).

بین دو خط اشباع منطقه‌ دوفازی است (Double-phase region).

همان‌طور که در نمودار نمایش داده شده‌است، خطوط دما ثابت در منطقه Sub-cooled liquid  خطوط عمودی هستند. یعنی اگر مایع سابکول داشته‌باشیم و فشار آن کاهش یابد، دمای آن تا رسیدن شرایط به نقطه اشباع پایین نمی‌آید. این مسئله همان پدیده‌ای است که در فیلتر درایر در سیستم تبرید اتفاق می‌افتد.

فرض کنید که از کندانسور مایع سابکول شده خارج‌شده و وارد فیلتر درایر می‌شود. چون این مایع سابکول است، کاهش فشار (در اثر گرفتگی فیلتر) کاهش دما ایجاد نمی‌کند. مگر این‌که کاهش فشار به‌حدی باشد که شرایط مایع خارج‌شده از فیلتر درایر در منطقه‌ دوفازی قرار بگیرد.

فرض کنید دمای کندانسینگ ۵۰ درجه سانتیگراد باشد و دمای مایع خارج‌شده از کندانسور ۴۵ درجه سانتیگراد. در این حالت ۵ درجه سانتیگراد سابکول داریم. حالا با توجه به نمودار مشاهده می‌شود که فشار مایع باید به ۲.۲ بار کاهش یابد تا کاهش دما بعد از فیلتر درایر ایجاد شود. اگر فیلتر درایر افت فشاری معادل ۲.۲ بار داشته باشد، یعنی کاملاً گرفته‌است، اما افت دمایی مشاهده نمی‌شود.

اما اگر مایع خارج‌شده از کندانسور سابکول نباشد، یعنی در شرایط اشباع باشد، کوچکترین افت فشار باعث ایجاد افت دما می‌شود و گرفتگی فیلتر درایر در سیستم تبرید به‌راحتی قابل‌تشخیص است.

در نتیجه، برای تشخیص گرفتگی فیلتر درایر نباید فقط به اختلاف دمای دو طرف فیلتر متکی بود و علائم دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

Is the temperature difference on both sides of filter dryer always a sign for its blockage 1

آنچه در این مقاله مطالعه کردید به قلم مهندس انجرقلی از اساتید برجسته سامانه رهجو نوشته‌شده است. در برچسب مقالات اساتید می‌توانید بیشتر از اطلاعات این استاد بزرگوار استفاده کنید. اگر هم قصد دارید اطلاعات بیشتری در زمینه سیستم‌های تبرید به دست آورید، دوره آموزش سیستم‌های تبرید (سردخانه و چیلر) را در سامانه رهجو از دست ندهید. مهندس انجرقلی هرآنچه را که به آن نیاز دارید، در این دوره به شما آموزش می‌دهند.