دوره مجازی
8,500,000 تومان
5,950,000 تومان
مشاهده لیست فیلم‌ها بستن
 • معرفی دوره
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم

تالار گفتگوی این دوره

دوره آموزشی تبرید تراکمی کاربردی
 1. پرسش‌ها 0
 2. زیر مجموعه‌ها 0

مدرسان این دوره