این بخش در حال تکمیل اطلاعات می‌باشد

سامانه آموزش مجازی رهجو با استفاده از استاندارد بین‌المللی ISCO و برخاسته از تجربیات اساتید نخبه برای استفاده کاربران، دانشجویان، تکنیسین‌ها (نصابان، سرویس‌کاران، تعمیرکاران)، مهندسان، اساتید دانشگاه، طرّاحان و... ظهور یافته است. دوره‌های مهارت‌آموزی استاندارد و دوره‌های تکمیلی پیرامون حوزه آتشنشانی و ایمنی، بخشی از سامانۀ رهجو را به خود اختصاص داده است. اپلیکیشن موبایل، تالار گفت‌وگو، مقالات کاربردی رایگان، اعطای مدرک معتبر  از دیگر ویژگی‌های رهجو است.

نام دوره‌دستگاه تنفسی و عملیات جستجو

278
دستگاه تنفسی و عملیات جستجو در سایت رهجو، پس از ورود به دوره آموزشی «دستگاه تنفسی و عملیات جستجو»، با 4 سرفصل مواجه می‌شوید که عبارتند...