راهنمای استفاده از سامانه آموزشی رهجو

راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی رهجو

سامانه آموزش مجازی رهجو طبق استاندارد بین‌المللی ISCO و برخاسته از تجربیات اساتید نخبه ظهور یافته است. دوره‌های مهارت‌آموزی استاندارد، دوره‌های تکمیلی، اپلیکیشن موبایل، تالار گفت‌وگو، مقالات کاربردی رایگان، اعطای مدرک معتبر و معرفی برای اخذ جواز کسب از ویژگی‌های رهجو است.

راهنمای خرید از سایت رهجو

راهنمای استفاده از تالار گفتگو

راهنمای استفاده از نرم افزار موبایل