انجمن سنگ ایران

انجمن سنگ ایران

آموزش نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات و افزایش راندمان تولید ایفا کرده و باعث کاهش قیمت تمام شده می شود. در همین راستا انجمن ملی سنگ ایران با همکاری مؤسسه انعکاس تصویر اقدام به تولید فیلم‌های آموزشی در موضوعات معدن ، فرآوری و تکنولوژی‌های وابسته نموده است. امید است با دریافت بازخوردها، نقدهای سازنده و پیشنهادات شما خود را در این راه رو به جلو حرکت دهیم.

نام دوره‌فرآوری سنگ های اسلب

2284
فرآوری سنگ‌های اسلب سرفصل‌های مجموعه آموزشی «فرآوری سنگ‌های اسلب» عبارتند از: داستان سنگ اسلب انتخاب کوب در معدن دپوی کوب در...