تالار گفتگوی این دوره

دوره سیستم‌های تبرید (سردخانه و چیلر)
  1. پرسش‌ها 3
  2. زیر مجموعه‌ها 0

مدرسان این دوره