موسسه فرهنگی هنری رهجو انعکاس تصویر سامانه آموزش مجازی رهجو را در راستای ارایه آموزش‌هایی استاندارد و علمی، مهارت‌آموزی و کوتاه شدن مسیر موفقیت در کسب و کار با تاییدیه از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و اتحادیه‌های مرتبط، پا به عرصه‌ ظهور گذاشته است.

تولید بیش از 1000 ساعت فیلم آموزشی فنی در حوزه‌های مختلف، استفاده از نیروی انسانی نخبه و خلاق در زمینه تولید فیلم و انیمیشن در کنار برجسته‌ترین اساتید دانشمند و باتجربه در حوزه‌های مختلف فنی، این سامانه را از بسیاری از آموزش‌های مجازی موجود در جهان متمایز کرده است

ماموریت

کمک به شما در کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای

چشم انداز

مرجع آموزش‌های استاندارد در حوزه فنی و حرفه‌ای

 

آینده از اینجا آغاز می‌شود....