نام دوره‌ماشین ظرفشویی

262
مجموعه آموزشی ماشین ظرفشویی با هدف آموزش و ارتقای دانش و مهارت انواع مخاطب تولید شده است. مخاطبانی که می‌توانند از این مجموعه بهره‌مند...

نام دوره‌آموزش سردخانه

455
مجموعه آموزشی سیستم برودتی سردخانه، با هدف آموزش و ارتقای دانش و مهارت انواع مخاطب تولید شده است. مخاطبانی که می‌توانند از این مجموعه...

نام دوره‌آموزش ماشین لباسشویی

386
مجموعه آموزشی ماشین لباسشویی، با هدف آموزش و ارتقای دانش و مهارت انواع مخاطب تولید شده است. مخاطبانی که می‌توانند از این مجموعه بهره...

نام دوره‌آموزش یخچال

569
مجموعه آموزشی یخچال، با هدف آموزش و ارتقای دانش و مهارت انواع مخاطب تولید شده است. مخاطبانی که می‌توانند از این مجموعه بهره ببرند...

نام دوره‌آموزش پکیج دیواری

610
مجموعه آموزشی پکیج دیواری با هدف آموزش و ارتقای دانش و مهارت انواع مخاطب تولید شده است. مخاطبانی که می‌توانند از این مجموعه بهره ببرند...

نام دوره‌آموزش کولر گازی

778
مجموعه آموزشی کولر گازی، با هدف آموزش و ارتقای دانش و مهارت انواع مخاطب تولید شده است. مخاطبانی که می‌توانند از این مجموعه بهره ببرند...