پیشنهاد ویژه
همه محصولات
کولر گازی | پکیج دیواری | یخچال | ماشین لباسشویی | سردخانه | ماشین ظرفشویی
1800000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
پیشنهاد ویژه
پکیج محصولات برودتی
کولرگازی | سردخانه | یخچال
1200000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
پیشنهاد ویژه
پکیج محصولات خانگی
ماشین لباسشویی | یخچال | پکیج دیواری | ماشین ظرفشویی
1600000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
آموزش کولر گازی
500000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
آموزش یخچال
500000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
پیشنهاد رهجو
آموزش ماشین لباسشویی
500000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
آموزش پکیج دیواری
500000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
آموزش سردخانه
500000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
آموزش ماشین ظرفشویی
500000 تومان
مشاهده فیلم‌ها به دفعات نامحدود
دسترسی به محتوا به مدت یک سال
تخفیف تمدید اشتراک 70%
مشاهده از طریق موبایل و کامپیوتر
دریافت گواهی شرکت در دوره
Unable to load tooltip content.