مهندس حمید‌رضا کامران

پرسش از استاد
مهندس حمید‌رضا کامران

دوره‌های آموزشی

2ساعت و 41دقیقه

سوابق استاد

 • لیسانس برق و تأسیسات از دانشکده مخابرات (بورسیه)
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در مجمع رفاهی سازمان برنامه و بودجه (نوشهر) در سال 77
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در بیمارستان پالایشگاه کنگان در سال 79
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفردر زائرسرای بانک ملی (مشهد) در سال 79
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در مرکز کنترل هوایی تهران (ایران ترمو) (تهران) در سال 80
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر در رستوران پردیس (تهران) در سال 80
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در توسعه سیلوها (کاشان) در سال 80
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در شرکت کیسون تلمبه خانه ساری (ساری) در سال 81
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در شرکت کیسون تلمبه خانه نکا (نکا) در سال 81
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در شرکت کیسون تلمبه خانه اوریم (اوریم) در سال 81
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در تالار انجمن زرتشتیان (تهران) در سال 81
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در شرکت پترو پارس ـ فاز یک (عسلویه) در سال 81
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در باشگاه مخابرات (اراک) در سال 82
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در کربنات سدیم (سمنان) در سال 82
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در نیروگاه حرارتی سهند (بناب) در سال 82
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در پتروشیمی فجر (بازسازی) (بندر ماهشهر) در سال 82
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در خیریه صفائیان (تهران) در سال 83
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در سازمان بازرسی کل کشور (تهران) در سال 83
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سردخانه زیر صفر و دو دستگاه سردخانه بالای صفر در باشگاه بانک ملی ـ آجودانیه (تهران) در سال 83
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در سازمان انتقال خون ایران (تهران) در سال 84
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر در دامپزشکی استان گیلان (رشت) در سال 84
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر در دامپزشکی استان گیلان (رشت) در سال 84
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر دارو ـ آقای نوید (رشت) در سال 84
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه سردخانه زیر صفر و پنج دستگاه سردخانه بالای صفر در سازمان انتقال خون ایران (تهران) در سال 85
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه سردخانه نگهداری کیوی در مجتمع سردخانه یخچالان (تنکابن) در سال 86
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی پنج دستگاه سردخانه زیر صفر و پنج دستگاه سردخانه بالای صفر در مجموعه سردخانه‌های میکائیلیان (شهرک صنعتی عباس‌آباد) در سال 87
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه سردخانه زیر صفر خامه قنادی و یک دستگاه تونل زیر صفر خامه قنادی در سردخانه بنیس روستا (بوئین زهرا) در سال 88
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی ده دستگاه سردخانه نگهداری کیوی در سردخانه میوه مشهدی (تنکابن) در سال 89
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی ده دستگاه سردخانه نگهداری کیوی در سردخانه میوه لاهوتی (نشتارود) در سال 89
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر در سفارت انگلیس (تهران) در سال 89
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر نگهداری دارو ـ آقای افشار (تهران) در سال 90
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه بالای صفر آقای دانش (شهرک صنعتی خوارزمی) در سال 90
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه تونل انجماد آقای دانش (شهرک صنعتی خوارزمی) در سال 90
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر نگهداری مرغ آقای دانش (شهرک صنعتی خوارزمی) در سال 90
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه پیش‌سردکن اولیه مرغ آقای دانش (شهرک صنعتی خوارزمی) در سال 90
 • پروژۀ بازسازی یک دستگاه چیلر سه کمپرسوره در شرکت همارشتن (الیگودرز) در سال 90
 • پروژۀ بازسازی یک دستگاه چیلر دو کمپرسوره در شرکت همارشتن (الیگودرز) در سال 90
 • پروژۀ بازسازی یک دستگاه چیلر تک کمپرسوره در شرکت همارشتن (الیگودرز) در سال 90
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه سردخانه نگهداری زیر صفر گوشت در سالمندان قدس (تهران) در سال 91
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر در بیمارستان مدرس (تهران) در سال 91
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه سردخانه بالای صفر در بیمارستان مدرس (تهران) در سال 91
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در مسجد آل یاسین (تهران) در سال 91
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه سردخانه نگهداری کیوی و 16 دستگاه مانیتورینگ 16 واحد سردخانه آقای لاهوتی (تنکابن) در سال 92 و 93
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر و یک دستگاه سردخانه بالای صفر در بیمارستان طالقانی (تهران) در سال 93
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سردخانه نگهداری سوسیس و کالباس آقای انیک (جاجرود) در سال 94
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه چیلر اسکرو در بهستان تولید (ساوه) در سال 94
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر در بیمارستان طالقانی (تهران) در سال 96
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه چیلر در مرکز گامانایف (تهران) در سال 97
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سردخانه بالای صفر در شرکت میکائیلیان (تهران) در سال 97
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سردخانه زیر صفر آقای کرمی (تهران) در سال 98
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سردخانه در شرکت میکائیلیان (تهران) در سال 98
 • پروژه‌های مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سردخانه‌های نگهداری در سفارتخانه‌ها (تهران) در حال اجرا از سال 98
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سردخانه نگهداری در مجتمع پردیس (تهران) در حال اجرا از سال 98
 • پروژۀ مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سردخانه نگهداری در ساختمان طلا (تهران) در حال اجرا از سال 98
 • بسیاری پروژه‌های ثبت‌نشده که به عنوان پیمانکار دوم اجرا شده است.