مهندس منیژه شاهی

پرسش از استاد
مهندس منیژه شاهی

دوره‌های آموزشی

2 ساعت و 43 دقیقه

سوابق استاد

 • کاردانی برق ـ قدرت
 • لیسانس برق ـ الکترونیک
 • فوق لیسانس برق ـ الکترونیک
 • دکترای حرفه‌ای مهارتی الکترونیک
 • لوح تقدیر از مقام عالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، معاونت محترم وزیر کار
 • چندین لوح تقدیر از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی
 • لوح تقدیر از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در سال 1396
 • لوح تقدیر از ریاست مرکز علمی کاربردی مهارت بجنورد از سال 1393 تا 1396
 • لوح تقدیر از ریاست محترم آموزشکدۀ انقلاب بجنورد از سال 1390 تا 1397
 • مدرس رشته‌های برق الکترونیک در مرکز تخصصی شماره 2 آموزش فنی و حرفه ای بجنورد از سال 1379 تاکنون
 • مدرس رشتۀ برق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بجنورد از سال 1379 تا 1387
 • مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد (آموزشکده انقلاب) از سال 1387 تاکنون
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی مهارت بجنورد از سال 1388 تاکنون
 • مدرس مهارت‌های انرژی خورشیدی در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای (کرج)
 • مدرس نمونه کشوری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سال 1394
 • مدرس نمونه استانی در سال های 1386 ، 1388 ، 1393
 • استاد نمونه در سطح استان در دانشگاه علمی و کاربردی در سال 1393
 • نویسندۀ اول و نویسندۀ مسئول در 10 مقالۀ تخصصی در رشتۀ برق
 • نویسندۀ مسئول در 2 مقالۀ تخصصی حوزۀ انرژی خورشیدی
 • نویسندۀ دو کتاب در زمینۀ طراحی سیستم‌های انرژی خورشیدی
 • کارشناس پیمانی سازمان فنی و حرفه ای
 • مدیر گروه رشتۀ برق ـ ابزار دقیق در دانشگاه علمی کاربردی مهارت بجنورد
 • مشاور نمایندۀ محترم مجلس در امور جذب و اشتغال دانش‌آموختگان گرایش‌های برق در شهرستان بجنورد
 • کارشناس برنامۀ مسابقۀ رادیویی مهارت اشتغال در سال 1392
 • مسئول ایمنی و حفاظت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 بجنورد